Garantie

Over ons garantieplan

Je mag ervan uitgaan dat de producten die je bij ons bestelt kwalitatief hoogwaardig zijn. Op elk product  geldt de wettelijke garantie die inhoudt dat een product datgene moet doen of wat jij als klant er bij normaal gebruik van mag verwachten. Je hebt bij ons recht op een garantieperiode van twee jaar. Mocht de garantieperiode bij een product verschillen Mocht een product afwijken van de aangegeven garantieperiode dan staat dit op productniveau op onze website vermeld.

Ons garantieplan:

  • Een door ons aangeboden garantietermijn van 2 jaar (deze garantie doet niks af aan de wettelijke garantie)
  • De garantie is van kracht op de aankoopdatum
  • Het product is via onze webshop aangeschaft
  • Je hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product
  • Binnen de garantietermijn kan je je artikel gratis naar ons opsturen ter reparatie. Je betaalt dus geen verzendkosten.
  • Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt.

De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade als gevolg van onjuist gebruik.
  • Onderdelen getroffen door normale slijtage.
  • Producten waar wijzigingen of reparaties aan zijn uitgevoerd door externe partijen die niet door ons zijn goedgekeurd.
  • Defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van ontvangst/aanschaf van het product. Mocht er met een dergelijk product iets aan de hand zijn, dan willen we je vragen contact op te nemen met onze klantenservice.

Indien mocht blijken dat het product niet voor garantie in behandeling kan worden genomen (geen garantiekwestie) dan worden de reeds gemaakte kosten doorbelast. Deze kosten bestaan uit montage- en onderzoekskosten en de verzendkosten.